Screening for modulators of ADAR1 activity
Title: Screening for modulators of ADAR1 activity
SNIC Project: SNIC 2018/7-85
Project Type: SNIC Small Compute
Principal Investigator: Lennart Nilsson <lennart.nilsson@ki.se>
Affiliation: Karolinska Institutet
Duration: 2019-01-01 – 2021-01-01
Classification: 30102
Homepage: https://www.su.se/mbw/research/research-groups/molecular-cell-biology/group-öhman/research-projects
Keywords:

Abstract

Antagonister till ADAR1 (adenosine deaminases that act on RNA) skulle kunna användas som terapi mot visa cancerformer. Under hösten har man vid SciLife lab i Solna genomfört primärscreen av 30K molekyler m.a.p inhition av ADAR1 i celler, i samarbete med Marie Öhmans grupp vid Dept of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stocholms Universitet. Dos-respons studier görs nu på 0.5 K av de bästa hitarna. Vi vill nu bistå dem med att docka ca. ett el. några hundratal av dessa molekyler och deras analoger i enzymet (m.h.a. tillgängliga 3D-strukturer av ADAR2 och därpå baserade homologimodeller, samt program fr. Schrodinger) för att ge ledning för vidare utveckling av antagonister i samarbetet.